Ehitus

Vundament ja sokkel
Hooned on rajatud vaivundamendile, maa-alune parkla osa valatakse monoliitsest raudbetoonist. Sokli välissein on monoliitsest veetihedast (lisandiga) raudbetoonist paksusega 200mm, mis on paindejäigalt ja veetihedalt ühendatud veetihedast betoonist põrandaplaadiga. Soklikorruse vahelae soojustuskihi paksuseks on 400mm.

Välisseinad 
Välisseinad on valdavalt 1-kihilistest, osaliselt 3-kihilistest (sandwich) monteeritavatest raudbetoon-paneelidest. 1-kihilised välisseinad soojustatakse ja viimistletakse krohviga. Soojustuseks krohvitavatel seintel 270mm ja 3-kihilistel seintel 150mm.

Siseseinad
Sisemised kandeseinad ning korterite vahelised seinad on 1-kihilistest monteeritavatest 200mm paksustest raudbetoon-paneelidest. Korterite siseseinad on metallkarkassil kipsplaatseinad mineraalvillast isolatsiooniga.

Vahelaed
Vahelaed on eelpingestatud õõnespaneelidest paksusega 265mm. Põranda kihid vahelaepaneeli peal on järgmised: põrandakate (parkett), armeeritud betoonplaat 70mm, sammumüra isolatsioon 50mm.

Rõdud
Hoonel on mitut tüüpi rõdusid. Esimese tüübi moodustavad teraskonstruktsioonil rõdud. Rõdu põrandaks on terrassilauad, mille all on 21mm veekindlast vineerist kaldega tasapind, mis on kaetud hüdroisolatsiooniga. Teise tüübi moodustavad rõdud, mille kandjateks liimpuittaladest ja postidest moodustatud raamid, mis toetuvad soklikorruse laele. Rõduplaat on ristkihtpuidust paksusega 60mm, mis on kaetud PVC- hüdroisolatsiooniga. Seda tüüpi rõdud on majal 43. Kolmanda tüübi moodustavad rõdud, mille kandjateks liimpuittaladest ja postidest moodustatud konsoolsed raamid, mis kinnituvad kuumtsingitud terasdetailide abil hoone seinte külge. Rõdu põranda kihid on samad, mis mis majal 43. Seda tüüpi rõdud on majal 47.

Terrassid
Hoone esimese korruse tasapinnas, parkla katuse hoone alt väljaulatuvale osale ehitatakse terrassid. Terrassid on hoovialast ca 1,6 m kõrgusel ja piiratud metallpiirdega. Osaliselt katavad terrasse hoovipoolseid fassaade liigendavad rõdukonstruktsioonid.

Katuslagi
Katuste kandekonstruktsiooniks on monteeritavad õõnespaneelid. Katustele paigaldatakse soojustuseks EPS60 minimaalselt 350 mm, millele lisandub kallete andmiseks vajaminev kiht. Katusekatteks on 2-kihiline bituumenrullmaterjal.

Aknad
Esimese korruse suure kasutatavusega uksed on alumiiniumprofiiluksed. Ka suured liigendamata aknad äripindade osas on ette nähtud metallraamis. Korteritele paigaldatakse energiasäästlikud 3-kihilised PVC aknad ning aknalauad.

Uksed
Trepikoja uksed on alumiiniumraamides klaaspaketiga

Turvalisus
Trepikoja sissepääsud on varustatud kiibiga läbipääsusüsteemiga. Välisustel on fonolukud. Sissepääs garaaži on avatav mobiiltelefoniga

Lift
Igas trepikojas on lift, millega on juurdepääs ka soklikorrusele.

Küte
Hoone soojavarustus on kaugkütte baasil. Eluruumide ja üldruumide kütmine toimub termostaatidega varustatud radiaatoritega. Märgades ruumides on elektriline põrandaküte.

Mõõdikud
Vee- ning elektrikulu mõõtmine toimub kaugloetavate mõõtjatega.

Ventilatsioon
Igas korteris on oma individuaalne ventilatsiooniagregaat. Värske õhu sissepuhe on olemas igas toas. Väljatõmbed pesuruumist ja köögis köögikubu väljatõmbe valmidus.

Elekter
Korterite elektriarvestid paiknevad keldris asuvates kilbiruumides (sh. ka panipaiga elektritarbimine mõõdetav). Korteris paikneb korteri elektrikilp. Paigaldatud on pistikupesad ja lülitid.

Nõrkvool
Korterisse on toodud optilised andmesidekaablid. Iga TV vaatamiskoha juurde on toodud andmeside pistikud. Tubades on arvutivõrgu pistik kirjutuslaua juures va. suures magamistoas.

Energiatõhusus
Energiaarvutusel põhinev energiamärgis B.

Arhitektuur

2015.aastal toimunud arhitektuurikonkursi võidutööks osutus OÜ Kauss Arhitektuur töö „Kolm“, millest hiljem kujunes välja koostöös Tuumik Stuudio OÜ disaineritega elamukompleks nimega Kolm Venda.

Kolm Venda arhitektuurse lahenduse kavandamisel võtsid arhitektid eesmärgiks luua terviklik ja vaheldusrikas arhitektuurne ansambel, mille hoonemahud on liigendatud Tartule omaselt väiksemas skaalas. Lähtudes planeeringu ideedest kavandati mitmetasapinnaline hoov ning mänguväljakuid piiritlev väike sild, mis lisab hoovile privaatsust ning rikastab ühtlasi kogu kvartalisisest miljööd. Korteritest ja rõdudelt avanevad head vaated hoovi ja vastupidi, nii tekib hubane ja turvaline hoov. Eesmärgiks oli luua võimalikult funktsionaalsed korterite plaanilahendused ning pakkuda välja erinevaid lahendusi.

Kauss Arhitektuur OÜ arhitekt Urmo Mets kommenteerib: „Usume, et Fortuuna kvartali hoonestuse valmides võime seal eest leida põneva miljöö, mis toob ülejõe alad tunnetuslikult linnakeskusele lähemale, ning mille atraktiivne kvartalisisene kergliiklus pakub põnevaid liikumistrajektoore ka teistele piirkonda läbivatele linlastele.“

Innovatiivse valikuna on kogu projekteerimine toimunud BIM (Building Information Modeling) ehk ehitusinformatiivse modelleerimise süsteemi järgi. BIM puhul on projekteerimisele kuluv aeg märkimisväärselt suurem, kuid selle kompenseerib mitmekordselt hilisem ajakokkuhoid dokumenteerimisel ning ehitusprotsessis. Ehk siis, „paberil“ on alati kergem erinevaid probleeme kõrvaldada ning BIM tagab selle, et ehituse käigus ei teki probleeme, mis tavalise projekteerimise puhul võiksid ilmneda alles ehitusplatsil. Kõige rohkem võidab lõppklient, kes saab hästi projekteeritud ja planeeritud kvaliteetse kodu.

 

Võta ühendust!

Sandra Metsa
Sandra Metsa
+372 5667 5713
Kristo Kivisalu
Kristo Kivisalu
+372 5373 3475